-->
SỐNG ĐẠO TỐT HÔM NAY

01- Sống đạo tốt là luôn tha thứ và xin lỗi khi sai sót.
02- Sống đạo tốt là không nghĩ xấu, nói hành bất cứ ai.
03- Sống đạo tốt là không giận dữ, oán hờn ai rồi bỏ cuộc. 04- Sống đạo tốt là không lười biếng bê tha, tứ đổ tường. 05- Sống đạo tốt là không cằn nhằn, khó tính kêu ca.

06- Sống đạo tốt là không ba hoa, kiêu ngạo khinh người.
07- sống đạo tốt là không gian tham bất kỳ của ai...

Chúa nhật Phục Sinh Năm C

BÀI ÐỌC I
Cv 10: 34a, 37-43
Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ.
Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: "Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người...


THÁNG MƯỜI MỘT
THÁNG MƯỜI MỘT
THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU NGUYỆN THEO Ý
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

THÁNG 3 NĂM C 2013
Ý Cầu Nguyện: Tháng Thánh Giuse

"Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta"
(Rm 6,8)


Ý Chung:
Cầu nguyện cho thiên nhiên được tôn trọng.
Cầu cho thiên nhiên, công trình của Thiên Chúa đã trao phó cho nhân loại chăm nom coi sóc ngày càng được tôn trọng.
Ý Truyền Giáo:
Cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và phó tế trở thành những nhà loan báo Tin Mừng.
Cầu cho các giám mục, linh mục và phó tế trở thành những nhà loan báo Tin Mừng không mệt mỏi đến mãi tận cùng trái đất.

LỊCH PHỤNG VỤ A+B+C
(PX.TonyP. thiết kế và trình bày dựa theo Niên Lịch Phụng Vụ Toà Thánh Rôma.)
Klicken-Zoomen

LỊCH VIỆT tu-dao.com

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang